Egy kis türelmét kérjük, keressük az Ön számára legjobb ajánlatot.

Nyírségi Turistavarázs
 • magyar
 • english
 • deutsch
 • rumeno
 • slovenski
 • lengyel
 • русский

Keresés

Szálláshely »

Események »

Étteremek »

Látnivalók

Elérhetőségek

 • Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

  „Az év TDM szervezete”

  Nyíregyháza, Turisztikai Információs Központ
  4400 Nyíregyháza,
  Kossuth tér 1.
  T.: 42-310-735
  F.: 42-310-735

  tdm@nyiregyhaza.info.hu

Nyírség Turizmusáért Egyesülat

Aquarius Fürdő

Sarkany Wellness

KIsvakond

Svájci Lak

Korona Hotel

Levelek Tócentrum

Zsindelyes Pálinkafőzde

Kakukk Étterem

Nyilas Fogadó

Nyilas Fogadó

Nyilas Fogadó

Nyilas Fogadó

Nyilas Fogadó

Centrál Hotel és Étterem

Város történelme

Nyíregyháza történelmét dióhéjban összefoglalva elmondhatjuk, hogy az első emlékek és információk a X. század időszakára vezetnek vissza bennünket, a régészek ebből a korból származó temetkezési helyeket tártak fel kutatásaik során.


Már az úgynevezett Váradi Regestrum - az 1205-1235 közötti peres ügyek fönnmaradt írásos emléke - is emleget egy Nyír helységet errefelé, amelyhez feltehetően az 1241. évi tatárjárást követően kapcsolódott az egyház(a) utótag. Mindez arról árulkodik, hogy a település a XIII. század második felében már templommal büszkélkedhetett.

Történelmi családok – Báthory, Lórántffy, Lónyai, Bethlen – birtokolták. Nehéz, marakodással, viszálykodással terhelt időszak volt ez, de az itt élő szorgos jobbágyoknak köszönhetően a település fokozatosan fejlődött.

Túlélte a török dúlást, s 1582-ben már kb. 700-800 lakossal számolt.

A nagy változások ideje, a gyors fejlődés csak a XVIII. század közepén kezdődött, ezt az időszakot nyugodtan nevezhetjük Nyíregyháza felvirágzásának. Ekkor érkeztek ugyanis azok a szlovák telepesek - mai szóhasználattal tirpákok -, akik a város köré ún. bokortanyákban telepedtek le, sajátos településszerkezetet kölcsönözve így a város környezetének. Gróf Károlyi Ferenc 1753-ban különleges kedvezmények ígéretével hívta őket Békés megyéből a településre, hogy enyhítsen a munkaerőhiány okozta gondokon. A telepített földművesek mentesültek a robotszolgáltatástól, haszonbérbe kapták földjeiket, királyi engedéllyel kocsmát, mészárszéket, malmokat, vendégfogadót, serházat működtethettek. Az evangélikus vallású szorgalmas tirpákok keze nyomán lendületes fejlődés bontakozott ki, már 1786-ban kivívták a mezővárosi rangot, s az ezzel járó kiváltságokat. (1786-tól minden hét szombatján hivatalos vásárokat rendezhettek, évi négy alkalommal pedig országos nagyvásárokat tarthattak.)

A nyíregyháziak életének legfontosabb eseménye az 1824-es örökváltság volt, amikor a földesúri joghatóság alól örök időkre megváltották magukat, s lettek a maguk urai, majd 1837-ben Nyíregyháza városi privilégiumot kapott, 1876-ban pedig már megyeszékhelyi ranggal büszkélkedhetett.

A XIX. század első évei: a szabadság megszerzésének legdicsőségesebb időszaka Nyíregyháza történelmileg „nagykorúvá” válása. Különösen szembetűnő az akkor élt városlakók szorgalma és eltökéltsége. A fáradhatatlan igyekezet alig fél évszázad alatt igazi várost teremtett a homokon, amelynek kincseit és értékeit nem kívánták széjjelszórni a birtokló uradalmak között.

A világháborúk és a gazdasági világválság visszavetette a települést a fejlődésben. Nyíregyháza a legnagyobb sebeket a II. világháborúnak köszönhetően szerezte. Egyetlen stratégiailag számottevő objektum – ide értve a hidakat, út és vasúthálózatot – sem élte túl a rettenetes bombázásokat. Az 1946. februárjában aláírt magyar – csehszlovák lakosságcsere egyezménynek köszönhetően emelkedett a lakosság létszáma 55 776-ra, s ennyien kezdtek hozzá az újjáépítéshez.

1952-től Nyíregyháza magába olvasztotta Sóstóhegyet, Borbányát, Nyírszőlőst, s néhány tanya is közigazgatási egységévé vált.

Az újabb fellendülés az 1960-as években, a vidéki ipartelepítéssel kezdődött. A gyors ütemben növekvő lakosság számára lakótelepek, oktatási és kulturális intézmények, utak, kereskedőházak épültek, évről évre teljesebbé vált az infrastruktúra.

Az 1990-es évek piacgazdasága lehetőséget teremtett a vállalkozások megélénkülésének. Sorra jelentek meg a belföldi és külföldi befektetők, köztük ismert világcégek. A városban felépült bevásárló központok, a megnyitott új pénzintézetek hozzájárultak egy korszerűbb városkép kialakulásához.

Ma egy pezsgő életű, hangulatos és szép város fogadja vendégeit. Parkok, terek, hatalmas zöld területek, modern és régi épületek alakítják a városképet, melynek sikerült megőriznie régi meghitt hangulatát.